dr Piotr Ziajka członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Szanowny Panie Doktorze, Z przyjemnością zawiadamiam, że został Pan przyjęty w poczet członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Oficjalne wręczenie odznaki członkowskiej odbędzie się w trakcie Walnego Zgromadzenia podczas XXIII Zjazdu PTChO w Łodzi (www.zjazdptcho.viamedica.pl). Przysługują Panu wszystkie przywileje członkowskie, w tym m.in. prawo wyborcze podczas Walnego Zgromadzenia, prenumerata czasopisma Nowotwory i preferencyjne opłaty zjazdowe dla członków PTChO. Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. med. Edward Towpik Sekretarz ZG PTChO Sekretariat Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej e-mail: sekretariatptcho@gmail.com Redakcja Nowotwory Journal of...

Czytaj więcej