Regulamin dla Pacjenta

ORCHID Centrum Zdrowia i Urody
ul.
J.J. Haffnera 10/2
81 -717 Sopot
Tel. 58 551 63 02

Informacje dla pacjentów przygotowujących się do zabiegów
z zakresu chirurgii estetycznej
.

 1. Wszelkie kwestie dotyczące kwalifikacji do operacji chirurgii  estetycznej uzgadniane są ostatecznie i wiążąco na  osobistej konsultacji z dr Piotrem Ziajką niezależnie od  poniższych zapisów.
 2. Całkowity koszt zabiegu ustalany jest również na  powyższej konsultacji do operacji.
 3. Najpóźniej 14 dni przed zabiegiem Pacjent musi dostarczyć wykonane we własnym zakresie badania.
 4. Dodatkowe we skazanych przez lekarza przypadkach Pacjent zobowiązany jest najpóźniej 14 dni przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym dostarczyć EKG serca oraz zdjęcie RTg płuc, wyniki zleconych konsultacji. W przypadku operacji piersi niezbędne jest również wykonanie i dostarczenie do gabinetu USG piersi.
 5. Najkorzystniejszym dniem do wykonania zabiegu u kobiet jest okres po 5-tym dniu, licząc od ostatniego dnia miesiączki, nie później jednak niż na 10 dni przed przewidywanym kolejnym krwawieniem.
 6. W cenę wliczone są: koszt zabiegu, znieczulenie (niezależnie od metody), leki podawane w pierwszej dobie pobytu, opatrunki pooperacyjne – jeżeli jest taka konieczność, pobyt pod opieką pielęgniarską w pierwszej dobie po zabiegu,  wizyty kontrolne po 7, 14, 30 i 90 dniach od momentu zabiegu.
  Cena nie obejmuje kosztów wstępnych badań krwi, cen implantów, staplerów, siatek, itp.
  Czas pobytu Pacjenta po zabiegu jest uzależniony od jego stanu.  O czasie opuszczenia  gabinetów przez Pacjenta decyduje lekarz. W większości przypadków godzina wyjścia powinna być nie wcześniejsza niż 6:00 rano i nie późniejsza niż 09:00.
 7. Po ustaleniu terminu operacji Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznej wpłaty 50% ceny zabiegu, a w przypadku operacji z wykorzystaniem implantów również wpłaty równowartości pełnego kosztu ich zakupu.
  Wpłaty tej można dokonać przelewem lub gotówką. Brak wpłaty w przeciągu 3 dni ( do 3 dni) od otrzymania rachunku powoduje skreślenie z terminu operacji.
 8. Pozostała kwota musi zostać wpłacona na konto lub osobiście gotówką w ostatni dzień pracy gabinetów przed zabiegiem.
 9. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty we współudziale firmy MediRaty.
 10. Jeżeli w okresie 14 dni i krótszym przed  planowanym zabiegiem wystąpi kaszel, chrypka, ból gardła, temperatura powyżej 37,5°C, ujawnią się inne zaburzenia zdrowia, które dyskwalifikują Pacjenta z operacji lub ostatnia dawka przyjmowana przez Pacjenta antybiotyku wypada w terminie krótszym niż 14 dni przed datą operacji, Pacjent zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie klinikę. W przeciwnym razie Pacjent traci opłacone 50% cent zabiegu.
 11. W przypadku zmiany terminu operacji z przyczyn leżących po stronie pacjenta do 30 dni przed planowanym zabiegiem, uzgadniany jest bezpłatnie nowy termin zabiegu.
 12. W przypadku, gdy pacjent zrezygnuje z zabiegu w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym zabiegiem, „ORCHID” Centrum Zdrowia i Urody zwraca opłatę za zabieg  pomniejszoną o kwotę niezbędną na pokrycie kosztów związanych ze wstępnym przygotowaniem zabiegu oraz 50% ceny zabiegu.
 13. Jeżeli w dniu zabiegu lekarz kwalifikujący do zabiegu lub anestezjolog wykluczy pacjenta z  zabiegu z przyczyn zawinionych przez pacjenta np.: zatajenie choroby przewlekłej, nie utrzymanie 8 godzinnego zakazu jedzenia, wystąpienia nadciśnienia tętniczego itp., „ORCHID” Centrum Zdrowia i Urody nie zwróci wpłaconych pieniędzy za zabieg a jedynie koszt implantu.
 14. Na 7 dni przed zabiegiem pacjent nie powinien przyjmować doustnie leków przeciwzakrzepowych, jak np. Aspiryna.
 15. W  dniu zabiegu pacjent zgłasza się do nas o wyznaczonej godzinie. W przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym na 8 godzin przed zabiegiem nie można nic jeść, ani pić.
  Jeżeli godzina zabiegu wyznaczona jest na porę popołudniową możliwe jest zjedzenie lekkiego śniadania, jednak nie później niż na 8 godzin przed planowanym zabiegiem.
 16. Sugerujemy zabranie ze sobą jedynie niezbędnych kosmetyków i rzeczy osobistych, ewentualnie ręcznika. Jednorazowe ubrania, kapcie są zapewnione przez nas.
 17. Wszelkie kwestie niemedyczne prosimy ustalać drogą elektroniczną na adres: recepcja@orchid-sopot.pl

 

Zapoznałem się…………………………………………..(data i podpis)