dr Wojciech Jasek

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie.

Pracuje również jako starszy asystent Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Specjalizuje się w chirurgii ogólnej i plastycznej.