dr n. med. Wojciech Kopczyński

Kwalifikacje:

1984-1990 – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku
1993 – specjalizacja I st w zakresie chirurgii ogólnej
1999 – tytuł specjalisty w zakresie chirurgii onkologicznej
2003 – tytuł naukowy doktora nauk medycznych w zakresie chirurgii nowotworów
1990-2002 – zatrudnienie w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
obecnie Oddział Chirurgii Onkologicznej 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Doświadczenie zagraniczne:

1993 – Surgical Oncology Department, University of Wales College of Medicine, Cardiff, Wielka Brytania

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Towarzystwo Chirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polski Klub Koloproktologiczny
European Society of Surgical Oncology

Czynny udział w kongresach, zjazdach i konferencjach z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej w kraju i za granicą.

Członkostwo we władzach towarzystw chirurgicznych.